Polityka Zwrotów

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

2. Klient ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny. Należy jednak pamiętać, że towar nie może być używany w sposób wykraczający poza zwykłe obejrzenie czy sprawdzenie danego towaru.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia znajduje się w sekcji ‘Informacje’ na dole naszej strony www - proszę zapoznać się również z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, w których to jest sprecyzowane komu i na jakich warunkach przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przy zamówieniach lokalnych.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Fordońska 393; 85-790 Bydgoszcz lub na adres e-mail: biuro@dertum.pl .

5. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

6. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Fordońska 393; 85-790 Bydgoszcz.

7. To Konsument ma obowiązek bezpiecznego spakowania Towaru tak, aby dotarł nieuszkodzony do Sprzedającego.

8. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi pieniądze za przedmiot wraz z kosztem przesyłki w pierwszą stronę w wysokości równej najtańszej przesyłce w ofercie. Zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem do Sprzedawcy.

9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

10. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której na przedmiocie widnieją ślady użytkowania.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, z wyjątkiem Przedsiębiorców dla których warunkiem jest brak zawodowego charakteru danego zobowiązania. Innymi słowy – umowa, od której Przedsiębiorca może odstąpić, nie może dotyczyć bezpośrednio branży i specjalizacji, w których działa dany Przedsiębiorca traktowany w takim przypadku jako Konsument.